ženske Grudi
  • GARDEROBA – Prazna: izbjegavajte zaduženje po svaku cijenu; puna: materijalni uspeh na poslu GAS – Neugod ...

    GARDEROBA – Prazna: izbjegavajte zaduženje po svaku cijenu; puna: materijalni uspeh na poslu GAS – Neugodnog mirisa: strah za zdravlje je opravdan GATARA – Pouzdajte se više u sebe i svoje postupke; b ...

    Read more
  • ŽENA – Vidjeti ženu – vrlo loš predznak za buduće dogadjaje; Stara žena – uskoro ćete biti jako ojadjeni ...

    ŽENA – Vidjeti ženu – vrlo loš predznak za buduće dogadjaje; Stara žena – uskoro ćete biti jako ojadjeni i ljuti. Mlada žena – očekuje vas gubitak vaše časti i ugleda. Nepoznata žena – glasnica smrti. ...

    Read more